· 31.12.2017.  Resertifikaciona provera ISO 9001/ISO 14001

U decembru, 2018. godine, izvršana je redovna resertifikaciona provera uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom (ISO 9001:2015/ISO 14001:2015) i u skladu sa tim izdati su nam novi sertifikati za sledeći trogodišnji ciklus.

Sertifikaciona provera je izvršena od strane akreditovane nemačke sertifikcione kuće DQS.

sert1

Victoria consuting već godinama ima uspostavljen sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom (od 2009/2011), dok je prelazak na nova izdanja standarda izvršeno još 2015.godine (prema podacima kojima raspolažemo, Victoria consulting prva u Srbiji sa akreditovanim sertifikatima koja je izvršila prelaz na nova izdanja oba ova standarda).


· 05.06.2017.  Victoria consulting - osvojila priznanje na prestižnom međunarodnom takmičenju Energy Globe Award: "Energy Globe Award-National Winner 2017".

Dana 05.06.2017, na svetski dan zaštite životne sredine, zvanično su objavljeni rezultati nacionalnih pobednika za prestižnu Energy Globe Award nagradu. Za nacionalnog pobednika za Srbiju, za 2017. godinu je proglašena Victoria consulting sa projektom: EMAS.RS.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· 23.12.2015.  Victoria consulting među prvim konsultantskim kućama u svetu (prva u Srbiji) sa sertifikovanim integrisanim sistemom menadžmenta prema novim revizijama ISO 9001/ISO 14001 iz 2015.godine!

Dana 08.12.2015 u prostorijama Victoria Consulting, nemačka sertifikaciona kuća DQS izvršila je resertifikacionu  proveru našeg sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom, prema novim verzijama standarda (ISO 9001:2015/ISO 14001:2015) nakon čega nam je izdat i zvaničan sertifikat pod međunarodnom akreditacijom.

Nemamo saznanja da je bilo još nekih sertifikacija u Srbiji prema novim verzijama standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 a koje su pod međunarodno priznatom akreditacijom. Victoria consulting je svakako prva organizacija u Srbiji kojoj je izdat sertifikat od strane DQS pod zvaničnom akreditacijom.

Prva sertifikacija Victoria consulting u skladu sa ISO 9001 izvršana je još 2009. godine dok je prva sertifikaciona provera izvršena u decembru 2011. godine.  


Ref.No.449464

 


 

· Oktobar, 2015. Direktorka preduzeće Victoria consulting d.o.o. u finalu dodele priznanja: Cvet uspeha za ženu zmaja, 2015 

G-đa Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting d.o.o., jedna je od finalistkinja za dodelu priznanja "Cvet uspeha za ženu zmaja 2015".

 


 

 

· Avgust, 2015. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - dobilo produženje zvaničnog odobrenja za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije. 

Dana 11.08.2015 privredno društvo Victoria consulting d.o.o. je dobilo zvanično odobrenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.

To je generalno produženje prethodno odobrenja Agencije za hemikalije, iz avgusta 2012.godine.


Odobrenje se može preuzeti ovde.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

 

· Juli,2015. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - jedino preduzeće iz Srbije na prestižnom konkursu EFQM- Achieving Sustainable Excellence, Good practice competition.


Preduzeće Victoria consulting je jedino srpsko preduzeće koje je učestvovalo na prestižnom međunarodnom EFQM konkursu za odabir najbolje prakse iz domena društvene odgovornosti koji je organizovan uz dodatnu podršku UN Global Compact (UN Globalni dogovor).

Ponosni smo što se naše preduzeće kao jedino iz Srbije našlo u odabiru među ukupno 12 javno predstavljenih primera dobre prakse iz čitavog sveta koji su dostupni na zvaničnom web sajtu www.efqm.org

Primer sa kojima smo se predstavili je: "EMAS as a reality in Serbia". Više na linku EFQM

Victoria consulting Good Practice competition

 


 

· 14.04.2015. Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje PKS.
Victoria Consulting d.o.o.  -
nakon posete verifikacionog tima PKS - zauzela peto mesto po broju bodova.

Ceremonija dodele nagrada održana je 01.04.2015 u velikoj sali Privredne komore Srbije.

Dobitnici prve nagrade su:

- Telekom Srbija (kategorija velikih i srednjih preduzeća)

- Kosmos, Beograd (kategorija malih i mikro preduzeća).

Naše preduzeće Victoria Consulting je na ovogodišnjem izboru za nagradu, ostvarilo sledeći rezultat:
- Prema transparentnim  kriterijumima za ocenjivanje i nakon jednodnevne posete eksternog verifikacionog tima PKS, ostvarili smo 97 od ukupno 100 poena što nas je uvrstilo u prvih 5 preduzeća u kategoriji malih i mikro preduzeća. Nakon bodovanja, žiri (koji nije direktno posetio sve kompanije) je tajnim glasanjem po svojim ličnim afinitetima, odabrao prvih pet preduzeća, a nakon toga je odabrao i prva tri preduzeća koja su zvanično dobitnici nagrada za 2013-2014. godinu.

Naši raniji rezultati (po broju kredibilno ostvarenih bodova, prema Upitniku nagrade, a nakon posete verifikacionog tima PKS/pre finalnog glasanja žirija):

- 2013-2014. 97,0/100. Plasman: 5. mesto

- 2011-2012. 94/100. Plasman: 8. mesto

- 2009-2010. 97,5/100. Plasman: 3. mesto.

 


 

· 05.06.2014  Učešće na EnE14 konferenciji - Održana prezentacija EMAS - Dobrodošli u EU; direktorki Dragani Petrović uručena srebrno-zelena diploma Prijatelja procesa Životna sredina ka Evropi

Dana 05.06.2014 na svetski dan životne sredine, održana je deseta, jubilarna konferencija: Životna sredina ka Evropi u organizaciji Ambasadora održivog razvoja i životne sredine, sa temom: Poglavlje 27 - evropske integracije u sektoru životne sredine i klimatskih promena. U okviru plenarnih predavanja, Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting održala je prezentaciju: EMAS - Dobrodošli u EU. Na konferenciji je prisustvovalo oko 200 učesnika.

U toku konferencije, uručena su priznanja. Dragana Petrović, Victoria consulting je dobitnik srebrno-zelene dipolome Procesa Životna sredina ka Evropi.

EMAS Dragana Petrovic Victoria consulting Dragana Petrovic Victoria consulting recognition

 


· 27.01.2015. Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje. Victoria Consulting d.o.o. – ponovo u užem krugu - među prvih deset u kategoriji malih i mikro.

DTreći put za redom, Victoria consulting je ušla u drugi krug izbora za nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje koju organizuje Privredna komora Srbije. Ponovo smo se plasirali u prvih 10 malih i mikro preduzeća koje će tokom drugog kruga izbora posetiti verifikacioni tim za nagradu u cilju daljeg ocenjivanja. 

 


 

· 30.01.2013. Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje. Victoria Consulting d.o.o. – ponovo u užem krugu - među prvih deset u kategoriji malih i srednjih preduzeća.

Drugi put za redom, Victoria consulting je ušla u drugi krug izbora za nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje koju organizuje Privredna komora Srbije. Ponovo smo se plasirali u prvih 10 malih i srednjih preduzeća koje će tokom drugog kruga izbora posetiti verifikacioni tim za nagradu u cilju daljeg ocenjivanja. 
· 17.12.2012.  Integrisani sistem menadžmenta ISO 9001/ISO 14001 (resertifikacija/sertifikacija našeg sistema)

Dana 17.12.2012 u prostorijama Victoria Consulting, nemačka sertifikaciona kuća DQS izvršila je resertifikacionu  proveru našeg sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2008) i sertifikacionu proveru sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004).
Proverom je potvrđeno da sa uspehom primenjujemo zahteve ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Novi sertifikati, biće postavljeni uskoro i na našem web sajtu.
Victoria consulting poseduje ISO 9001:2008 sertifikat od 11.01.2010.godine, sad smo samo naš sistem dodatno nadogradili i sa svim zahtevima ISO 14001:2004.


Ref.No.449464


 

· 07.11.2012 Victoria consulting - jedno od 5 nagrađenih preduzeća u kategoriji malih i srednjih preduzeća, na konkursu za Oskar kvaliteta 2012

Izuzetna nam je čast što je naše preduzeće Victoria consulting jedno od pet nagrađenih malih i srednjih preduzeća na konkursu za nacionalnu nagradu Oskar kvaliteta. Oskar kvaliteta je zasnovan na kriterijuma EFQM modela izvrsnosti i predstavlja jednu od najkredibilnijih nagrada iz ove oblasti.
Završno ocenjivanje u Victoria consulting obavljeno je 17.10.2012 od strane tročlanog tima proveravača.

Dana 07.11.2012, Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, u ime počasnog predsednika žirija, ministra Mlađana Dinkića, uručio je priznanja apsolutnim pobednicima, kompaniji „Beohemija“, u kategoriji velikih organizacija, firmi „Ukras“ - u kategoriji malih i srednjih privrednih društava, a van teritorije Srbije dobitnik nagrade je Dom zdravlja iz Bijeljine. Priznanja su za pojedine oblasti, kao što su liderstvo, ljudski resursi, strategija i ključni rezultati, u kategoriji velikih organizacija dobili „NIS AD“, Novi Sad, „Beogradski vodovod i kanalizacija“, „Zavod za udžbenike“, Beograd, „Putevi Srbije“ i „Kosovo“ iz Obilića. U kategoriji malih i srednjih organizacija, nagrade su pripale „Vazduhoplovnoj akademiji“, Beograd, „Zavodu za javno zdravlje“, Subotica, „Victoria Consulting“, Beograd i firmi „DQM istraživački centar“, Prijevor kod Čačka. (preuzeto sa www.pks.rs). Ceo tekst možete pročitati ovde.

Nagradu je u ime našeg preduzeća primila mr Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting. VIDEO ZAPIS

Dragana Petrovic Victoria consulting Oskar kvaliteta Victoria consulting

Oskar kvaliteta Victoria consulting Oskar kvaliteta Victoria consulting


 

· 09.08.2012. Preduzeće Victoria consulting d.o.o. - dobilo zvanično odobrenje za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije. 

Dana 09.08.2012 privredno društvo Victoria consulting d.o.o. je dobilo zvanično odobrenje Agencije za hemikalije za vršenje obuke i provere znanja za savetnike za hemikalije.
Prvi termini škole za savetnike za hemikalije očekuju se uskoro.
Odobrenje se može preuzeti ovde.

Skola za hemikalije Victoria consulting Skola za hemikalije Victoria consulting

 


 

· 20.06.2012.  ECOprofit - uključen kao jedan od primera zelene ekonomije u Nacionalnom izveštaju za Rio+20 konferenciju. 

ECOprofit Novi Sad je uključen kao jedan od primera zelene ekonomije, u Nacionalnom sinteznom izveštaju: Srbija - Na putu ka zelenoj ekonomiji, koji je pripremljen za učešće Srbije na Konferenciji o održivom razvoju Rio +20. Takođe, Victoria consulting je zvanično uvrštena kao jedna od organizacija koja je dala aktivni doprinos u pripremi izveštaja. · 15.06.2012. Predstavnik Victoria consulting - među prvih 22 sertifikovanih konsultanata za mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Dana 15.06.2012 održano je svečano uručenje sertifikata za prvih 22 konsultanata u Srbiji koji su stekli uslov da postanu sertifikovani konsultanti za mala i srednja preduzeća u Srbiji. Među njima je i mr Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting. Projekat sertifikacije konsultanata pokrenuli su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj u želji da se u Srbiji konačno napravi neki način prepoznavanja onih konsultanata koji prema jasno definisanim kriterijumima i ostvarenim rezultatima ispunjavaju uslove da se nađu na listi sertifikovanih konsultanata za mala i srednja preduzeća.


 

· 31.03.2011. Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje PKS.
Victoria Consulting d.o.o. – jedino mikro preduzeće, ali među prvih deset u kategoriji malih i srednjih preduzeća.

Ceremonija dodele nagrada održana je 31.03.2011 u velikoj sali Privredne komore Srbije.

Dobitnici prve nagrade su:

- Eurobank EFG (kategorija velikih preduzeća)
- Sunce Marinković, Kragujevac (kategorija malih i srednjih preduzeća).

Naše preduzeće Victoria Consulting je jedino mikro preduzeće koje je učestvovalo na ovogodišnjem izboru za nagradu, u okviru kategorije za mala i srednja preduzeća.

Naš rezultat:
- Prema transparentnim  kriterijumima za ocenjivanje i nakon jednodnevne posete eksternog verifikacionog tima, ostvarili smo 97,5 od ukupno 100 poena što nas je uvrstilo u prvih 10 preduzeća u kategoriji malih i srednjih preduzeća.
- Nakon bodovanja, žiri je tajnim glasanjem odabrao prvih pet preduzeća, a nakon toga i prva tri preduzeća koja su dobitnici nagrada za 2009-2010. godinu.

U specijalnom izdanju Privrednog pregleda: “Društvena odgovornost kompanija 2010”, objavljen je tekst sa primerom dobre prakse Victoria Consulting d.o.o.:

"Društvena odgovornost i novi standard ISO 26000:2010 iz ugla male organizacije". Tekst možete preuzeti ovde.  

Autor: Mr Dragana Petrović.

Victoria consulting je jedno od prvih preduzeća u Srbiji koje se pridružilo Globalnom dogovoru u Srbiji (još od kraja 2009. godine).

· 23.03.2011. Takmičenje ISO organizacije za najbolji tekst o društvenoj odgovornosti i ISO 26000. Objavljen tekst Dragane Petrović “It’s important to have faith!”.

Na zvaničnom ISO web sajtu objavljen je pobednički rad gospodina José Rakotomanjaka (Madagaskar): “Sowing a responsible future – The African challenge”.

Uz pobednički rad, ISO je odlučio da objavi i skromno nagradi još 12 tekstova iz čitavog sveta, među kojima i tekst: “It’s important to have faith!”, Dragana Petrović, Victoria Consulting d.o.o.

Rad možete pročitati sa sledećeg linka: link· Sertifikovan sistem poslovanja Victoria Consulting u skladu sa standardom za sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 9001:2008. Sertifikat izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće DQS. 
Sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine izvršena je 17.12.2012. Izdavanje sertifikata ISO 14001:2004 je u toku (nemačka sertifikaciona kuća DQS). 


Ref.No.449464

 


· Odobrenje - Škola za savetnike za hemikalije

Skola za hemikalije Victoria consulting· Osvojeno drugo mesto na izboru (direktorka Dragana Petrović, inicijator preduzetničke ideje i koncepta poslovanja Victoria consulting)—uspešan mladi preduzetnik Beograda, maj 2008. godine (nagrada-nastup na Sajmu Biznis baza u novembru 2008, 60 sati mentoringa). 
Više informacija:

- Časopis Ekonometar ovde

- Magazin Biznis ovde

alt alt

· Zahvalnica JKP “Beogradske elektrane”, decembar 2007 godine

alt

· Izbor—1000 najuspešnijih preduzetnika u Srbiji, 2008 godine

alt


Oskar kvaliteta Victoria consulting Oskar kvaliteta Victoria consulting


alt alt altalt

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa