Napredna obuka za EHS Menadžment

Menadžment životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu

Obuka je uspešno održana u terminu: 20.03.-22.03.2019.